logo ukraiński słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    2
 

Тінь Сонця - По вранішній зорі

TekstrnrnЙшла по вранішній зорі, понад росами,rnТоркалась мокрої трави златом-косами,rnЙшла по вранішній зорі між туманами,rnПритискала до землі свіжі пагони.rnrnДе знайти її тепер між болотами,rnВ очеретах, рогозах із осоками,rnДе знайти її тепер роками-літами?rnЗнаю я – її сліди квітнуть квітами.rnrnДесь між ставів і заплав віднайде собіrnТихий сховок від усіх, сховок до зими,rnНавесні її птахи розбудять співами,rnНавесні її дощі вмиють зливами.rnrnЙшла по вранішній зорі, понад росами,rnТоркалась мокрої трави златом-косами,rnЙшла по вранішній зорі між туманами,rnРозквітали при землі свіжі пагони.rnrnTranskrypcjarnrnJiszła po wranisznij zori, ponad rosamy, rnTorkałac' mokroji trawy złatom-kosamy,rnJiszła po wranisznij zori miż tumanamy,rnPrytyskała do zemli swiżi pahony.rnrnDe znajty jiji teper miż bołotamy,rnW oczeredach, rohozach iz osokamy,rnDe znajty jiji teper rokamy-litamy?rnZnaju ja - jiji slidy kwitnuc' kwitamy.rnrnDes' miż statiw i zapław widnajde sobirnTychyj schowok wid usich, schowok do zymy,rnNawesni jiji ntachy rozbydziac' spiwamy rnNawesni jiji doszczi wmyjuc' zływamyrnrnJiszła po wranisznij zori, ponad rosamy, rnTorkałac' mokroji trawy złatom-kosamy,rnJiszła po wranisznij zori miż tumanamy,rnRozkwitały pry zemli swiżi pahony.rnrnTłumaczeniernrnSzła o poranku, ponad rosami,rnDotykała mokrej trawy złotymi warkoczami,rnSzła o poranku, między mgłami,rnUginała do ziemi ¶wieże pędy.rnrnJak j± teraz odnaleĽć między bagnami,rnW trzcinach, baziach i turzycach,rnGdzie jej teraz szukać latem?rnWiem - tam, gdzie st±pała rosn± kwiaty.rnrnGdzie¶ między stawami i potokami znajdzie sobiernCich± kryjówkę od wszystkich, kryjówkę na zimę,rnWiosn± ptaki rozbudz± j± swoim ¶piewem,rnWiosn± obmyj± j± przelotne deszcze.rnrnSzła o poranku, ponad rosami,rnDotykała mokrej trawy złotymi warkoczami,rnSzła o poranku, między mgłami,rnRozkwitały przy ziemi ¶wieże pędy.


Tagi: ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
MATERIAŁ DODAŁ:
Istota avatar
 
Zobacz innych Użytkowników

REKLAMA
do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo